Privacyverklaring

Privacy verklaring

Profi-Nails/Profi-Pictures, gevestigd aan Graaf Albrechtlaan 18, 2114 DK VOGELENZANG, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.profi-nails.nl , https://www.profi-nails-webshop.nlwww.profi-pictures.nl. Graaf Albrechtlaan 18, 2114 DK VOGELENZANG  +31(0)654993281,  info@profi-nails.nl, info@profi-pictures.nl

Contactpersoon/eigenaar: P. Plantjé 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Profi-Nails/Profi-Pictures verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via  info@profi-nails.nl,  dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Profi-Nails/Profi-Pictures verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, nadat je je hiervoor hebt aangemeld of toestemming voor hebt gegeven. Afmelden kan te allen tijde door te mailen naar : info@profi-nails.nl
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Profi-Nails/Profi-Pictures verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Profi-Nails/Profi-Pictures neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Profi-Nails/Profi-Pictures) tussen zit. 

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

Profi-Nails/Profi-Pictures bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens (tbv belastingaangifte):

Persoonsgegevens  > 7 jaar wettelijk verplicht.

 Adres                      > 7 jaar wettelijk verplicht.

Overige gegevens die op de factuur staan  > 7 jaar wettelijk verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Profi-Nails/Profi-Pictures verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Profi-Nails/Profi-Pictures blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bedrijven waar wij een verwerkersovereenkomst mee hebben:

Siel BV te Voorschoten (boekhoudprogramma)

My Online Store BV te Oss (webwinkel host)

Administratiekantoor De Jong

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Profi-Nails/Profi-Pictures gebruikt geen cookies. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Profi-Nails/Profi-Pictures en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@profi-nails

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Profi-Nails/Profi-Pictures wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Alle facturen worden online opgeslagen bij bedrijven waar wij een verwerkersovereenkomst mee hebben. Profi-Nails/Profi-Pictures slaat verder geen gegevens (online) van u op.

 

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2016 - 2020 profi-nails | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel